Pismo Miha Jenka

• 4.3.1992 • Spoštovani gospod Jure Apih, z zanimanjem sem prebral vaš dopis. Iz njega sem, tudi med vrsticami, izvlekel nekaj novih spoznanj. Z obžalovanjem ugotavljam, da se v moji ugotovitvi, »da svojega izdelka še vedno ne znamo prodajati, kar bi lahko ponazoril z vrsto primerov« (zapisnik seje UO, stran 3), tako osebno vidite, čeprav […]

Odgovor na pismo Miha Jenka

• 5.2.1992 • Spoštovani gospod Miha Jenko, najprej sem si rekel, da nima smisla odgovarjati in razvnemati pisemsko pravdo, potem pa se mi je zazdelo, da razčiščevanje ne more škoditi, in da je treba izkoristiti vsako priložnost za premoščanje nezaupanja in nepoznavanja. Vseh kvalifikacij, ki sem jih zapisal v tekstu, katerega odlomek sem vam poslal, […]

Časopis Društva novinarjev Slovenije NOVINAR

• maj/junij 1990 • Navdušenje, s katerim je slovenski novinarski ceh podprl prvo pravo novinarsko stavko v petinštiridesetih letih, je in bo še deležno zelo različnih razlag. Stanovska solidarnost je vsekakor zelo realen motiv, čeprav – še posebej po vseh preklicih, opravičilih in zagotovilih, nekako pretiran. Avtonomna, to je svojevoljna, to je svojeglava pozicija, je […]