Pismo Urošu Mahkovecu

• 19.5.1990 •  Uroš, pišem ti mimo časopisa, ker ne vidim veliko smisla v javnem sporekanju s tvojimi idejami, videnji in ocenami. Ne kvari mi spanja, če vem, da ti in tvoji prijatelji razumete časopis drugače in celo to, da skušaš krivdo za tvoj neuspeli projekt naložiti na moj hrbet, je konec koncev človeško. Nedostojno […]

Telex je prišel do konca

Tele. Nerad se oglašam na pogorišču časopisa, ki sem ga sam pomagal graditi. Brezplodno in žalostno je vse to pametovanje potem, ko je zgodbe o slovenskem ilustriranem tedniku definitivno konec. A pljunek, ki mi ga je pogrebni Telexov urednik namenil v obraz, je le pregrd. Kako preprosto si to Uroš Mahkovec predstavlja! Prevzame uredništvo časopisa […]

Nekatere ocene vsebinske neravnanosti in ekonomskega položaja revije Teleks v letu 1983

• 24. oktobra 1983 • I. Padanje naklade, slabšanje gmotnega položaja, spodrsljaji in napake v izvajanju uredniške politike narekujejo hitro iskanje rešitev, ki naj informativnemu tedniku »Dela« Teleksu zagotovijo pozitiven preobrat, tako vsebinsko kot tudi nakladno in gmotno. Čeprav smo že ob polletju ugotavljali skrb zbujajoča gibanja, ki so se kazala v slabih poslovnih rezultatih […]

Rada bi se pogovarjala s Titom

Veliki intervju: Oriana Fallaci, Teleks • 1980 • »Una donna«. Ženska. Pisateljica, novinarka. »Opion maker«. To je Oriana Fallaci. Mala, srborita, jezična in bojevita ženska, ki zase zatrjuje, da je ni strah nikogar in ničesar. Ko bo napisala roman o sebi, ki bo prav gotovo imel naslov »Una donna«, ko bo združila drobce iz vseh […]

Zwischen Mut und Bedrängnis

Frankfurter Allgemaine Zeitung • 21.3.1980 • Wie sich die katholische Kirchen in Slowenien behauptet / Die Methoden der Partei / Titos Krankenlager und die Afganistan-Krise Füren zur Zurückhaltung Inzwischen bemüht sich das kommunistische Regime „im Geiste der Befreiungsfront“ zusehends um gute Beziehungen zu den slowenischen Bischöfen und Priestern. Mitte Januar hat Mitja Ribičič Erzbischof Pogačnik […]

Obračun s Teleksom

Poročilo delovne skupine, ki ga je sprejela in potrdila Sekcija za marksistično publicistiko na svoji 5. seji  • 13.3.1980 • ANALIZA IDEJNOSTI PISANJA TELEKSA od 1.6. do 1.12.1979 I. Cilj analize idejnosti pisanja Teleksa je bil, zasnovati strokovno oceno, na osnovi katere bi bilo mogoče komunistom v uredništvu in svetu Teleksa pomagati začrtati jasnejša idejnopolitična […]

Zapisnik seje sosveta revije Teleks

• 27. december 1979 • (od 15. Do 18. Ure, po magnetogramu) Prisotni od sosveta: Grahor, Brejc, Kmecl, Tavčar, Slatner, Ciuha Delegati od uredništva: Guzelj, Košir, Raztresen, Repovž, Apih Vabljeni (od uredništva): Guzej, Vrečar, Boncelj, Potočnik Odsotni (od sosveta): Merčnik, Goričar, Šimac Dnevni red: Analiza Svobodne katedre o socialistični morali Poročilo uredništva v obdobju junij-december […]

Ocena odmevov na prispevek Vinka Ošlaka »Ne o socialistični morali, temveč o moralnem socializmu«

• 20. decembra 1979 • V 45. Številki Teleksa, z dne 9.11.1979, je bil objavljen prvi nenaročeni prispevek na temo socialistične morale, ki nam ga je poslal Vinko Ošlak in smo ga objavili pod naslovom: Ne o socialistični morali, temveč o moralnem socializmu. Prispevek se uredniku Apihu in novinarki Koširjevi, ki vodi Svobodno katedro o […]