Pismo Feri Žerdin

Gospodarski Vestnik

Dragi Jure!

Hvala za pripombe ob Novakovem članku. Žal je naneslo tako, da je zaradi časovne stiske Novakov članek ostal zunaj.
Poslal sem ti ga predvsem zaradi tega, da bi napisal svojo izjavo, ki bi jo potem vtaknili oziroma vcepili v članek.
Članek je torej ostal zunaj, zato ga ne bi imelo smisla ponavljati toliko dni po Sarajevu. Moja prošnja: bi se ti zdelo za malo, če bi ti napisal članek za Gospodarski vestnik? Mislim, da bi ti edini bil sposoben napisati strokovno oceno vsega, kar je bilo v Sarajevu, veš pa tudi, kdo so naši bralci. Prepričan sem, da bo izredno zanimiv članek že iz tega, kar si zapisal med pripombami po točkah.
Če boš prošnji ugodil: rok za oddajo članka je do petka, 26.marca, če pa se ti zdi to prekratek rok, bi moral članek oddati v ponedeljek dopoldne.

V upanju, da boš sodeloval, te lepo pozdravljam!

Feri Žerdin

Feri!

Seveda sem vesel vsake pobude za objektivno pisanje o naši ekonomski propagandi in zatorej tudi Novakovega članka. Vendar, če pač želiš moje mnenje o njem, moram reči, da je slab. Predvsem je to slaba, nepopolna, zmedena in neobjektivna informacija.
Morda je res dobronamerna pa hkrati hudo površna in nestrokovna. V bistvu je to dokaj neurejena zbirka citatov iz treh uvodnih referatov. Vrsta misli, ki so v svojem kontekstu zvenele pametno in angažirano, iztrgane in pomešane ter anonimne, pa učinkujejo puhlo, frazersko in neprepričljivo.
Ne bi želel polemizirati z Novakom in njegovim tekstom. Navrgel bi Ti le nekaj misli, problemov in idej, ki jih je odprl ali pa na njih opozoril sarajevski simpozij in ki se mi zde pomembnejše in zanimivejše od lažne dileme »prodajalci utvar ali resnice«:

– EP je integralni del našega informacijskega sistema, zatorej odgovornost in obveznost redakcij – obveza sredstev javnega obveščanja je, da gospodarstvu omogočajo komuniciranje s potrošniki;
– odnos družbe do EP – ker EP usodno dopolnjuje in sooblikuje naš kulturni prostor, je za svoje delo vsekakor odgovorna družbi in seveda obratno, družba je odgovorna za svojo EP – začaran krog: ker družba zanemarja propagando, se le ta razvija po svoje in postaja še manj simpatična, za kar jo družba še bolj ignorira itd.;
– ali je družbeno verificiran dohodek že tudi bianko viza za ustrezno EP?
– kakšna je resnična etika naše EP in kakšen naj bi bil model EP v samoupravni socialistični družbi?
– zelena ali rdeča luč za komparativno propagando? Ali je res nelojalno javno primerjati konkurenčne proizvode?
– fenomen slovenske propagande – kako lahko ljubljanska agencija s 16 zaposlenimi pobere skoraj vse nagrade za najboljše propagandne filme, plakate in oglase (16!) pred velikimi zagrebškimi in drugimi agencijami z več sto zaposlenimi?
Itd., itd. Le par predavanj iz knjige referatov je treba pazljivo prebrati.

A propos: »eden izmed udeležencev simpozija«, s katerega mislijo Novak malce demagoško zaključuje članek, je Slavko Beznik.

Pa hvala na pozornosti. Upam, da sem Ti kaj pomagal!

Jure