Za Bredo Kutin ob imenovanju osebnosti Jana

• 8. 12. 2007 •

Breda Kutin je močna ženska. Spominjam se je iz časov, ko sva si stala vsak na svoji strani. Jaz sem si pri Delu izmišljeval vsakršnje nagradne akcije, ki bi lahko pospešile sprejem pravkar rojenih Slovenskih novic pri potencialnih bralcih, Breda pa je na drugi strani budno pazila, da se ne bi pri tem kakorkoli pregrešil zoper zakonodajo, ki jo je bila v veliki meri sama spisala, ter bognedaj v čemerkoli zavajal njene potrošnike. Ni bilo lahko, saj je kot panterica reagirala na vsako možnost, ki jo je zaznala, vendar je bila hkrati korektna in poštena. Pozorno je poslušala moje argumente in mi, če sem jo uspel prepričati, in ni našla dovolj resnega ugovora, tudi pritrdila. Nobene apriorne trme, principielnega zavračanja ali celo užaljenosti ni pokazala. Uspešne, odločne poslovne ženske radi proglasimo za možače. Breda to zanesljivo ni. Čeprav nikoli ne manipulira s sicer tako uporabno šibkostjo, zna tudi v trdi konfontaciji razumevati širše in dojemati mehkeje pa tudi povsem ženske intucije se prav nič ne sramuje.
Breda je človek s poslanstvom. Predana mu je, kadar se ji to izplača in kadar se ji ne. Ko je bila na vrhu in je lahko spisala zakon o zaščiti potrošništva, je ni zanesla oblastna euforija, ni radirala funkcionalno drugačnih, temveč je modro in daljnovidno omogočila zakonsko osnovo za ustanovitev Slovenske oglaševalske zbornice, ki je postala kredibilen dejavnik v urejanju občutljivih odnosov med podjetništvom in potrošništvom. V svoji doslednosti se je zamerila levim in desnim. Nagajali so ji eni in drugi. Odrekli so ji denar iz državne blagajne in ji skušali sesuti ugled in legitimnost. S prav neverjetno vztrajnostjo je korakala naprej. Finance slovenske potrošniške organizacije je krpala, kakor je vedla in znala, včasih prav inventivno in pogosto na tenko. Lažje kot doma je seveda uspevala v tujini. Vzpela se je v vrh evropske potrošniške organizacije, pridobila informacije, znanje, zaupanje in renome.
Delu, ki mu je posvetila življenje, je predana, vendar nikoli tercialsko. Potrošništvo zanjo ni ne politično gibanje, ne fronta in ne greh. Je le strokovna organiziranost in poštena skrb in pomoč, ki naj človeku, ki ga z leve in desne nagovarjajo vsakovrstne ponudbe in nagovori, pogoji in možnosti, pomaga preživeti.
Breda je sposobna ženska. Ve, da ima materialno omejene možnosti in da ne more biti vseh front hkrati. Zato je primorana izbirati spopade z državo, institucijami, gospodarskimi mogotci, ne da bi si polomila kopja ob mlinih na veter, temveč da bi z odmevnimi zmagami premikala odnos velikanov do “malega” človeka in ga v resnici naredila velikega. Od stanovanjskih kreditov do varčevalnih vlog, od nevarnih igrač in nezdrave hrane do neupravičenih podražitev in naprej…
Breda je uspešna manadžerka. Zgradila je majhen a strokoven in zagnan uspešen kolektiv, ki ni le izvajalec njenih idej, temveč tudi generator in eksekutor novih.
In ne nazadnje, Breda je dober potrošnik. Rada ima življenje, ljubi in prepoznava dobro, zato pri svojem delu ne bije svete vojne in ne sovraži tistih, ki jim oporeka. To pa je vrlina, ki je danes posebej dragocena.
Ne vem, če Breda Kutin zasluži priznanje, ki ga podeljuje Jana, saj nimam skoraj nobenega vedenja o vseh drugih, ki kandidirajo zanj. Tudi ne vem, ali si ga zares želi. Prepričan pa sem, da bi najmanj toliko kot njej koristilo gibanju, ki ga ves svoj delovni vek razvija, vodi in mu bo predana do konca. Vsak žarek svetlobe in pozornosti, priznanja in spoštljivosti, ki ga je deležna, osvetljuje fronto, na kateri je vsaka njena zmaga predvsem naša.