Pionir po naturi

Nedelo • 2010 • »Mi smo iz druge generacije. Za nas je bilo bistveno sodelovanje v projektu, ne pa zaslužek. Naš motiv je bil biti del projekta, na katerega si lahko ponosen. Zato še danes na marsikaj gledam drugače kot drugo. Tudi uspešnost Zlatega bobna pripisujem temu, da ni bil mišljen kot ‘money making’ projekt, […]