Predsednica izvršnega odbora Aktiva novinarjev Dela

• 13.06.2003 • 

Gospa  Ženja Leiler Kos,  predsednica izvršnega odbora  Aktiva novinarjev Dela

Na vašo zahtevo po dodatni utemeljitvi predvidene razrešitve odgovornega urednika Dela vas želim najprej opozoriti, da pri zaprosilu za pridobitev mnenja uredništva ne gre za razsojanje o nameravanih ukrepih uprave oz. nadzornega sveta temveč za opredeljevanje uredništva o volji za sodelovanje z enim ali drugim kandidatom.

Na osnovi povsem splošnega, nekonkretnega in neobvezujočega programskega teksta “Uredniško delovanje Dela*”, h kateremu ste dali pred dvema letoma soglasje ob imenovanju sedanjega odgovornega urednika, krivdnih razlogov, kakršne pričakujete, seveda ni mogoče navesti. V osebne kvalifikacije se zaradi ugleda časnika in dostojnosti ne želimo spuščati. Problem kooperativnosti in sodelovanja z upravo ni stvar razsojanja v kolektivu. Tudi funkcijske odgovornosti za nedoseganje plana, za popolno neaktivnost ob vztrajnem padanju naklade in za vztrajno zavračanje programa odličnostne prenove ne izpostavljamo same po sebi. Odgovornost je bistveno kompleksnejša, in se je ne da izmeriti tako, da se na zatožno klop kliče upravo.

Ključni razlog uprave za nameravano razrešitev Mitje Meršola je prepričanje, da pod njegovim vodstvom uredništvo Dela ne bo zmoglo vsaj stabilizirati prodane naklade, ne nujne kvalitativne prenove časnika, zavarovanja in povečanja njegove kredibilnosti, oblikovanja ambicioznejšega novega Dela, kakršnega bo omogočala nova tehnologija, kakor tudi ne aktivnejšega in odgovornejšega sodelovanja pri razvijanju novih programov in projektov, celovitega upravljanja vsebin in še posebej kvalificiranega zastopanja dolgoročnejših interesov časnika in njegovega kolektiva.

Ne želim se opredeljevati do uredniškega dela ter razširjati in distribuirati odgovornost, predlagam pa, da se pri razmisleku, ki je pred vami, vprašate:

  • ali ima Delo jasno in verodostojno uredniško politiko, ali pa je pogosto samo s seboj skregano in ali s tem ne ustvarja zmede pri bralcih?
  • ali so uredništva Dela med seboj dovolj koordinirana, ali pa je časnik le seštevek avtonomnih in slabo povezanih uredništev, ali niso posamezni deli časnika med seboj odtujeni, in ali časnik pogosto ni produkt urejanja vsebin temveč prostora na papirju?
  • ali je kredibilnost Dela v zadnjih štirih letih zrasla, stagnirala ali padla?
  • ali je avtoriteta odgovornega urednika Dela v javnosti in v kolektivu v zadnjih letih zrasla, stagnirala ali padla in ali verjamete, da ima zato dovolj motivacije in energija za zahtevne naloge, ki nas čakajo?

Prepričan sem, da je v skupnem interesu, da se že več kot leto dni dolga, neproduktivna in nevarna stagnacija preseže. Verjamem, da se boste pri oblikovanju mnenja uredništva opredeljevali predvsem do vsebine, ki jo sami zanesljivo najbolje poznate, in da zato z izrekanjem resničnega in dolgoročnega interesa uredništva ne boste imeli težav.

Jure Apih

predsednik uprave Dela

 

 

**

Izvršni odbor aktiva novinarjev Dela

gospa Ženja Leiler, predsednica

Skladno s priporočilom nadzornega sveta Dela ter pooblastili veljavnega statuta je uprava 23. julija objavila interni razpis za mesto odgovornega urednika Dela. V razpisanem roku so se prijavili trije kandidati in sicer: Tit Doberšek, Darijan Košir in Janez Kovačič. Na seji 27. avgusta je uprava po temeljiti proučitvi vseh treh prijav in priloženih programov ocenila za najprimernejšega kandidata dosedanjega urednika centralne redakcije Dela gospoda Darijana Koširja, zato vas prosim, da skladno z določili statuta pridobite o njem mnenje uredništva časnika Delo.

Smatramo, da program Darijana Koširja ponuja jasno vizijo novega reafirmiranega, konsolidiranega in ambicioznejšega osrednjega slovenskega časnika ter da dovolj dosledno, premišljeno in prepričljivo, brez samopromocijskih in populističnih argumentov utemeljuje organizacijske, delovne in profesionalne prijeme, ki naj zagotavljajo doseganje zavezujočih in konkretnih ciljev. Verjamemo, da s predstavljenim pristopom lahko spodbudi neizkoriščene kreativne energije uredništva, da lahko zagotovi realizacijo maksimalne profesionalne novinarske in uredniške avtonomije, kakor tudi produktivno vpetost našega najpomembnejšega uredništva v celovit program in cilje družbe.

Darijan Košir se je z svojim dosedanjim delom izkazal kot preizkušen novinar in urednik, zanesljiv sodelavec, dober organizator ter učinkovit in odgovoren vodja. Z njegovim imenovanjem na najodgovornejše uredniško mesto v družbi želimo izkazati tudi polno zaupanje mlajši novinarski generaciji, ki edina lahko potegne v novo etapo Delove zgodbe o uspehu.

Čas, ki ga vedno nismo najbolj umno in racionalno izrabili, nam neusmiljeno odteka. Pred nami so pomembne, odgovorne in v marsičem odločilne naloge, ki jih ne moremo in ne smemo odlašati. Zares upam, da bomo po letu dni brezvetrja zmogli skupaj zapluti v novo, obetavnejšo smer.

Prosim vas, da najkasneje do petka 26. septembra pridobite ter nam sporočite mnenje uredništva o sprejemljivosti Darijana Koširja za mesto odgovornega urednika Dela.

Prijazno pozdravljeni,

Jure Apih