Predlog uprave za razrešitev odgovornega urednika Dela

• 13. junija 2003 • Izvršni odbor Aktiva novinarjev Dela, predsednica Ženja Leiler

Delo d.d., predsednik uprave Jure Apih

IO aktiva je na svoji seji 13. junija obravnaval predlog uprave Dela d.d., za razrešitev odgovornega urednika Dela Mitje Meršola in imenovanje novega odgovornega urednika Darijana Koširja. Na podlagi prejetega gradiva IO aktiva ugotavlja, da se ne more opredeliti do prvega predloga uprave, saj iz njega niso razvidni razlogi za razrešitev odgovornega urednika IO aktiva zato poziva upravo, da navede razloge za predlagano razrešitev, saj lahko samo na njihovi podlagi utemeljeno odloča.

Ker je IO aktiva na podlagi predloga za razrešitev dolžan odločati v času počitnic, IO aktiva upravo poziva, naj mu dopolnjen predlog za razrešitev pošlje do ponedeljka, 16. junija 2003.

Če IO aktiva ne bo prejel utemeljenega predloga za razrešitev, ne bo imel osnove za odločanje o predlogu in bo članom aktiva predlagal v obravnavo mnenje, da naj zaradi navedenih razlogov ne podprejo predloga uprave za razrešitev odgovornega urednika.

Ob tem IO aktiva še obvešča upravo o svojem sklepu, da bo postopka pridobivanja mnenja o predlogu uprave za razrešitev in imenovanje odgovornega urednika izpeljal ločeno. Tako bo najprej stekel postopek pridobitve mnenja o razrešitvi in šele na podlagi morebitne podpore predlogu uprave o razrešitvi tudi postopek pridobivanja mnenja o imenovanju.

S pozdravi,

Ženja Leiler