Konvencija (stranke) neodvisnih poslancev

Delo, Sobotna priloga • 19.1. 2013 • 

Zavedlo nas je prepričanje, da so volitve v večstrankarski parlament najvišja oblika demokracije. Dve desetletji je trajalo, preden smo spoznali, da se stranke zares ločijo le po partizanskem ali domobranskem izvirniku po vertikali, ter upokojenski ali kmetijski volilni bazi po horizontali. Vse ostalo so bolj ali manj jasne nianse, ki se skrivajo za vedno bolj problematičnimi karizmami svojih vodij. In pravica izbiranja med dolgimi listami praviloma neznanih imen, ki nam jih vsaka štiri leta servirajo na strankarskih volilnih lističih, je vrhunec našega vpliva pa tudi odgovornosti za parlament kakršnega imamo.

Resnica nam je bila prikrita. Najpomembnejša ni pravica izbiranja, najpomembnejša je pravica delegiranja. Tisti, ki sestavlja volilne liste, ki lahko vključi vanjo ali izključi iz nje kogar koli, tisti v resnici odloča o usodi Slovenije. Rezultat poznamo.

Poslanec, ki je po ustavi neodvisen in ne odgovarja nikomur, še lastnim volivcem pravzaprav ne, je še kako odvisen od vodstva stranke, ki ga je uvrstila na volilni seznam, ki mu delegira stališča in glasovanja in brez katere zaupanja ga več ni. Posledica je, da po vsakih volitvah iz parlamenta izginjajo pokončni in svobodni predstavniki ljudstva, in da jih je vsakič manj, ki so se iz iskrenih ambicij in poštenih, odgovornih stališč pripravljeni udinjati strankarskim birokratom, da bi zanje »afne guncali« v parlamentu. Da bi po svoji najboljši vesti služili narodu, je izgubljena iluzija. Ko si bo narod zares pisal sodbo sam, bo tudi sam izbiral in delegiral kandidate, ki jih pozna in jim zaupa.

Naloga civilnih gibanj je, da, preden se politične stranke spet sestavijo in nabrusijo, izberejo svoj nabor neodvisnih kandidatov in z njim zmagajo na predčasnih volitvah. Ob popolnem razsulu zaupanja v strankarske institucije se odpira resna možnost, da novi, vendar ne neznani obrazi ob zanesljivi argumentaciji in demonstraciji neodvisnosti prepričajo volivce, katere so popredalčkani politični snubci sedanjega sklica tako grdo razočarali..

Trideset neodvisnih poslancev, ki jih civilna gibanja pridobijo, volivci pa izberejo v parlament, lahko spremeni podobo in prihodnost Slovenije.

Njihov kapital so poštenje, treznost, odprtost, neomadeževanost in modrost. Če so zares neodvisni, drugega skupnega programa niti ne morejo imeti. Za spodobno Slovenijo je njihovo edino geslo in zaveza. Vse ideje, programi, zakoni, ki naj bi jih bodoči slovenski parlament sprejel, bodo morali najprej prepričati korpus neodvisnih poslancev. Brez njihove večinske podpore ne bo šlo. Noben partijski glasovalni aparat jih ne bo mogel povoziti. Demokracija in interes ljudstva se bosta hkrati s spodobnostjo vrnila v parlament.

Nabor kandidatov za listo neodvisnih poslancev seveda ne bo lahek. Ne iščemo tistih, ki čakajo v vrsti in sanjajo o ugledu, moči in privilegijih. Izzivamo tiste, ki se zavedajo odgovornosti sposobnih in razumnih, vseh poštenih Slovenk in Slovencev, ki ne bodo dopustili, da nam še enkrat ukradejo Slovenijo. Za poslanstvo gre, za služenje in odrekanje, za čast, ne za oblast.

Civilna gibanja lahko agitirajo, izzivajo in pridobivajo kandidate skupaj na spletni strani koordinacije civilnih gibanja ali pa vsako zase. Pomembno je, da se v javnem mediju pojavijo predlogi s kratko argumentacijo in da se odpre prostor za podporo ali ugovore. Sovražnega govora seveda ne smemo dopuščati. Kmalu se bo pokazalo, kateri kandidati uživajo več, kateri manj podpore, kje in od koga, kar naj bi jih spodbudilo in motiviralo, da se za kandidaturo na interni predvolilni listi civilnih gibanj tudi odločijo. Izvedba televotinga, ki bo prečiščeno listo kandidatov obtežil z realnimi ljudskimi glasovi, je stvar organizacije, sestava končnih volilnih seznamov kandidatov za neodvisne poslance po volilnih okrožij pa odgovornost koordinacije civilnih gibanj.

Kocka je padla. Nobenega časa ni več. Vsa zgodovinska odgovornost, da katarzo, v kateri onemoglo brcamo, izkoristimo za prenovo in izgradnjo spodobne Slovenije, je na nas vseh.

Naj za začetek in za zgled izzovem: Mira Cerarja, Zdenko Čebašek Travnik, Natašo Pirc Musar, Igorja Šoltesa, Mitjo Čandra, Petra Kraljiča, Igorja Samobora, Igorja E. Berganta, Andraža Terška, Majo Makovec Brenčič, Renato Salecl, da sprejmejo kandidaturo na listi neodvisnih poslancev in nam pomagajo obrniti nov list spodobne Slovenije.