Ali bi odobrili volilno pravico 16-letnikom?

• 14. oktobra 2017 •

Fantič pristopi k recepciji parlamenta, da bi se prijavil za poslanca. ‘A si ti zmešan?’ ga zavrne receptor. ‘Ne, a je to pogoj?’ Prigoda ni povsem originalna, povedna pa je. Mnogi očitki mladim, da so nezreli, nezainteresirani in neinformirani, lahko veljajo, vendar bi po istih kriterijih morali odvzeti volilno pravico tudi dobremu delu polnoletnih. Morda mladi trenutno res niso dovolj zainteresirani, vendar bi jim volilna pravica zanesljivo dvignila interes. Zakoni, ki jih bo sprejemal parlament bodo v naj večji meri določali usodo prav mladim, zakaj ne bi participirali tudi pri odgovornosti? Če o razsodnosti volivca ne moremo razsojati posamično in najbolj prizadeto generacijo izločimo pavšalno, potem odvzemimo volilno pravico tudi odhajajočim in pogosto vse manj razsodnim, na primer vsem starejšim od 80 let!