Ocena odmevov na prispevek Vinka Ošlaka »Ne o socialistični morali, temveč o moralnem socializmu«

• 20. decembra 1979 •

V 45. Številki Teleksa, z dne 9.11.1979, je bil objavljen prvi nenaročeni prispevek na temo socialistične morale, ki nam ga je poslal Vinko Ošlak in smo ga objavili pod naslovom: Ne o socialistični morali, temveč o moralnem socializmu.

Prispevek se uredniku Apihu in novinarki Koširjevi, ki vodi Svobodno katedro o morali, ni kazal kot neobjavljiv, saj sta bila prepričana, da bodo povabljeni sodelavci v zadostni meri ovrgli skonstruirana Ošlakova stališča (glej analizo Svobodne katedre). Ko smo dobili Ošlakovo pismo, smo že imeli vrsto prispevkov na temo o krščanski in socialistični morali: trije so bili že objavljeni v prejšnji številki, dva sta čakala na objavo, eden od povabljencev pa je tekst ravno pisal. Koširjeva je takoj poklicala Marjana Pungartnika, ki je leta 1977 že teoretično obračunal s takimi Ošlakovimi stališči v Tribuni, urednik pa se je dogovoril s tovarišem Klunom, da napiše oster odgovor. Poleg tega so prispela v uredništvo tri pisma bralcev, ki so Ošlaku direktno odgovarjala in utemeljeno izpodbijala njegove teze. Eno, ki je načelno odgovorilo o možnosti sodelovanja socializma s krščanstvom in odgovor povabljene Hribarjeve, ki se je lotila Ošlakovih nevzdržnih konstrukcij na najbolj pretehtan in znanstveno dosleden način. Z Ošlakom je polemiziral tudi zadnji pisec v tem poglavju, dr. Veljko Rus. Po objavi Ošlakovega prispevka smo torej objavili še 10 tekstov, ki so polemizirali ali direktno z Ošlakovimi trditvami ali načelneje o našem odnosu do krščanstva oziroma krščanske morale.

Menimo, da so odgovori na Ošlakovo pisanje (glej Analizo) tehtno ovrgli stališča, ki ne zdržijo že ob najbolj preprosti analizi, če je ta historično materialistična in dialektična, kar so analize odgovarjajočih tudi bile. Odgovori so razkrili postavke, na katerih je Ošlak svoj prispevek gradil, kot neutemeljene in nevzdržne, hkrati pa so razkrili ozadje Ošlakovega pisanja in ga ostro zavrnili.

Zato je naša ocena odmevov na Ošlakov tekst pozitivna, saj se nam odgovori tako po kvantitativni kot po kvalitativni plati kažejo zadostni. Z njimi smo pokazali, da je marksistična misel na Slovenskem sposobna »obračuna« z Ošlakovimi stališči in da nam za sporočanje tega javnosti ni potrebno metali »drugače mislečih« v koš.

Uredništvo Teleksa