Marketing za uzbunu

»Marketing i strukturne promjene – tako glasi radni naslov najvećega ovogodišnjeg marketinškog događaja u Jugoslaviji, 10. Kongresa Jugoslavenskog udruženja za marketing u Cankarjevu domu u Ljubljani. Naslov deluje vrlo ambiciozno, ali podnaslov »JEDNA OD POSLEDNJIH ŠANSI NAŠE PRIVREDE«, zvuči gotovo alarmantno. O čemu je, zapravo, reč? Zašto takav naslov i podnaslov? U povodu najvećega marketinškog […]

Naša hiša kot celota ima premalo poslovnega duha

Jure Apih: »Nismo podjetniško organizirani, separatisti smo, zloženka tozdov« – V precepu med politiko in trgom »Nobenega hokusa pokusa nimamo na voljo, s katerim bi na hitro in brez temeljitih organiziranj dosegali odrešujoče rezultate. Raziskave, ki jih v Stiku delamo, so le poskus objektivizacije zdajšnjega položaja. Na tej osnovi se resnejših načrtov in sprememb lahko […]

Zwischen Mut und Bedrängnis

Frankfurter Allgemaine Zeitung • 21.3.1980 • Wie sich die katholische Kirchen in Slowenien behauptet / Die Methoden der Partei / Titos Krankenlager und die Afganistan-Krise Füren zur Zurückhaltung Inzwischen bemüht sich das kommunistische Regime „im Geiste der Befreiungsfront“ zusehends um gute Beziehungen zu den slowenischen Bischöfen und Priestern. Mitte Januar hat Mitja Ribičič Erzbischof Pogačnik […]

Obračun s Teleksom

Poročilo delovne skupine, ki ga je sprejela in potrdila Sekcija za marksistično publicistiko na svoji 5. seji  • 13.3.1980 • ANALIZA IDEJNOSTI PISANJA TELEKSA od 1.6. do 1.12.1979 I. Cilj analize idejnosti pisanja Teleksa je bil, zasnovati strokovno oceno, na osnovi katere bi bilo mogoče komunistom v uredništvu in svetu Teleksa pomagati začrtati jasnejša idejnopolitična […]