Pisma Marka Pogačnika

Dragi Jure, v svojem ciklu miniesejev sem kot občudovalec tvoje zamisli PODARIM DOBIM napisal dva članka na to temo. Nudi mi namreč možnosti, da povem stvari, ki bi jih zelo rad videl zapisane v Delu. Če pa ti niso všeč oziroma ogrožajo Tvoj projekt, prosim, da sporočiš Strehovcu, da jih ne objavi. Vsaj prvega mi […]

Delo, 1982

• 1982 • Vsaka informacija, pri kateri ima tisti, ki jo razpošilja, večji interes od tistega, ki naj bi mu bila namenjena, je v bistvu propaganda. Če je ta interes ekonomske narave, potem je tudi propaganda, ki jo ta interes opredeljuje, ekonomska. V tržno planskem samoupravno organiziranem gospodarskem sistemu, kakršnega smo zasnovali, je za družbeno […]

Rada bi se pogovarjala s Titom

Veliki intervju: Oriana Fallaci, Teleks • 1980 • »Una donna«. Ženska. Pisateljica, novinarka. »Opion maker«. To je Oriana Fallaci. Mala, srborita, jezična in bojevita ženska, ki zase zatrjuje, da je ni strah nikogar in ničesar. Ko bo napisala roman o sebi, ki bo prav gotovo imel naslov »Una donna«, ko bo združila drobce iz vseh […]

Ave Maria grazie plena!

Prepisali smo za vas •  1980 • Slabo sem spal. Bojan Štih me je prijel pod roko in popeljal na sprehod. Po Petkovškovem nabrežju se je usuvalo listje in škrofalo pod nogami. Nori Petkovšek, sem pomislil, kje so sedaj tvoje perice, da sperejo vse tone umazanega perila, ki ga je naše turbulentno družbenoekonomsko vrenje tako […]

Lov na stabilizacijske čarovnike?

Prepisali smo za vas •  1980 •  Sproščene avtomobilske cene (in z njimi določena podražitev izdelkov naše avtomobilske industrije) so postale pri nas nenavadno popularna tema, ki vzbuja nerazumljivo hudo kri pri ljudeh. Še več: v celi verigi siceršnjih popravkov cen za rane artikle (od kruha do časopisnega papirja) je bila ta podražitev edina, ki […]

Geniji in genijalci

Pretipkali smo za vas •  1980 •  Naslov se nam je utrnil v razgovoru z Bojanom Gadejem, enim izmed tistih sindikalnih delavcev, ki so z dejanji in ne le z besedami dokazali, kakšna je vloga sindikata v tem trenutku. Njemu pa se je utrnilo ob tričetrt na sedem zjutraj pred Namo, ko je čakal na […]

Znanec iz sosednje ulice

Pretipkali smo za vas, Miran Sattler •  1980 •  Tiha voda globoko dere, pravijo. Če je Miran voda, potem je ponikalnica. Dve desetletji bo, kar je prvič izbruhnil na površje. Na oni strani Ljubljanice. V Kanarčku. Tako pravijo stavbi, v kateri je ustvarjal tisto, s čemer se je zapisal v zgodovino (časnikarsko) – časopis z […]

Ribištvo se mora usmeriti v ulov

Pretipkali smo za vas • 1980 •  Na skupnem zasedanju vseh odborov skupščine ribiškega društva Mlaka je imel uvodni referat o uresničevanju ribiškega programa v preteklem mandatnem obdobju podpredsednik izvršilnega odbora Pepe Rožnik. Iz njegove uvodne besede objavljamo najzanimivejše misli. Uvodoma je treba ugotoviti, da je uresničevanje bistvenih razvojnih nalog polpreteklega obdobja potekalo v izjemoma […]

Tovariš urednik

Pretipkali smo za vas •  1980 •  Tovariš urednik, v prejšnji številki vašega časnika ste pod naslovom Predjamski grad objavili pisanje, ki je pri nas v Postojni vzbudilo resno ogorčenje. Sprašujemo se, čemu služi in komu je namenjeno takšno tendenciozno in zlonamerno poročanje, ki s prenašanjem govoric, obrekovanj in nepreverjenih ter dvomljivih virov blati ime […]

Na dobri poti

Pretipkali smo za vas, prosto po slovečih slovenskih novinarjih • 1980 • Priznajmo. Stabilizacijska prizadevanja, ki na široki fronti že nekaj časa mobilizirajo akterje družbenega usmerjanja, niso bila vedno dovolj uspešna. Očitno je, da družbeno dogovarjanje samoupravnih subjektov še ni zaživelo v tisti meri,ki edina omogoča zares prave in učinkovite rešitve. To pa je le voda […]