Afera Everest

• 25. junija 1979 • To je material, ki je bil pripravljen za sejo tiskovnega sveta, Planinska zveza Slovenije, (EVEREST ’79) Spoštovani! V Teleksu štev. 25 je 22.6.1979 izšel članek Marjana Raztresena »ČLOVEK NA MOGOČNI GORI«, ki vsebuje hude, čeprav dvoumne in zelo neoprijemljive obtožbe in klevete na račun vodstva in članov 7. jugoslovanske odprave […]

Zapisnik seje izdajateljskega sosveta revije Teleks

• 8. junija 1979 • Navzoči: Jože Ciuha, Andrej Grahor, Barbara Goričar, dr. Matjaž Kmecl, Rudi Šimac, in Jure Apih, Bogdan Novak, Mija Repovž. Dnevni red: Konstituiranje novega sosveta Poročilo uredništva Sprejeti sklepi: Ad 1: Tovariš Jože Ciuha, predsednik dosedanjega sosveta prosi, da se ga razreši predsednikovanja; za predsednika novega sosveta je izvoljen Andrej Grahor. […]

CKZKS komisiji za agitacijo in propagando

• 1979 • V uredništvu se ne branimo odgovornosti za napake, do katerih prihaja, pa je vendarle potrebno zapisati, da nam k njim večkrat pripomorejo tudi tisti, ki so kasneje najbolj kritični. Časopis pač ni last novinarjev in tudi ustvarjajo ga ne sami. Časopis je javno občilo, preko katerega se, ne vedno povsem organizirano, pretakajo […]

Ali se Teleks zares tako dobro prodaja?

•1979 •  Naklada Teleksa le izjemoma preseže 60.000 izvodov. Vsaj trije komercialni tedniki v Sloveniji imajo višjo naklado. S čim se torej postavljamo? Slovencev z več kot enajst razredi šole je le nekaj čez 145.000. V navadi je, da se poročajo med seboj in da v družini ne kupujejo po dveh izvodov istega časopisa. Če […]

O razvojnem programu Teleksa

• 1979 • I. Slovencev, ki imajo srednješolsko ali njej enako izobrazbo in več, je manj kot 150.000. ker so večinoma najbrž poročeni med seboj, je očitno, da vseh potencialnih kupcev za časopis, kakršen bi bil rad Teleks, ni bistveno več kot 70.000. Če  predpostavimo, da je število bralcev izven tega formalno izobrazbenega kroga približno […]

Idejni osnutek nove slovenske literarne revije

»Literarni mesečnik Teleksa  – Dela« • 1979 • V slovenskem »kulturnem prostoru« manjka najmanj ena literarna revija: ne toliko zaradi nerealiziranih možnosti samih slovenskih literatov kot zaradi nerealiziranih možnosti slovenskega kulturnega prostora. Temu manjka dinamičnosti, diferenciranosti, inovativnosti, problematičnosti oziroma  problemskosti, družbene in družboslovne relevantnosti, polemičnosti pa tudi modernega utripa, vedrine in odmevnosti. Seveda obstaja med […]

Spregledati Rupla

• 1979 • Po nekaj mesecih Ruplovega pisanja v Teleksovi rubriki »To morate…« je nenadoma prišlo do nenavadnega preobrata: naenkrat je eno od stvari, ki spadajo v njegov (pre)obsežni resor priporočanja – odsvetoval! Čudna poteza, res – kajti po dosedanji podobi te rubrike bi človek sklepal da ga bo Rupel s svojim pisanjem opozoril na […]

Monopol

• Teleks yu delo 31-255 • »Beseda ni konj,« pravijo. Pa se motijo. »Občutek in vtis imam, da gre dejansko za monopol, pa če se tega zavedate ali ne, če ste to hoteli ali ne,« je dejal Franc Šali, ko smo se pred tednom pogovarjali o naši rubriki »To morate…«. Tovariš Franc Šali je izvršni […]

Cehovsko postavljaštvo

Številka 4 • 27. januarja in 23. februarja 1979 • Moj priziv zoper dve šibki točki v intervjuju z Danilom Turkom, je sprožil izjavo ravnatelja tržaškega slovenskega gledališča Miroslava Košute in pismo Danila Turka, ki ga je poslal na moj zasebni naslov. Najprej o izjavi ravnatelja tržaškega gledališča: ko sem pisal priziv zoper intervju s […]