CKZKS komisiji za agitacijo in propagando

• 1979 • V uredništvu se ne branimo odgovornosti za napake, do katerih prihaja, pa je vendarle potrebno zapisati, da nam k njim večkrat pripomorejo tudi tisti, ki so kasneje najbolj kritični. Časopis pač ni last novinarjev in tudi ustvarjajo ga ne sami. Časopis je javno občilo, preko katerega se, ne vedno povsem organizirano, pretakajo […]

Ali se Teleks zares tako dobro prodaja?

•1979 •  Naklada Teleksa le izjemoma preseže 60.000 izvodov. Vsaj trije komercialni tedniki v Sloveniji imajo višjo naklado. S čim se torej postavljamo? Slovencev z več kot enajst razredi šole je le nekaj čez 145.000. V navadi je, da se poročajo med seboj in da v družini ne kupujejo po dveh izvodov istega časopisa. Če […]

O razvojnem programu Teleksa

• 1979 • I. Slovencev, ki imajo srednješolsko ali njej enako izobrazbo in več, je manj kot 150.000. ker so večinoma najbrž poročeni med seboj, je očitno, da vseh potencialnih kupcev za časopis, kakršen bi bil rad Teleks, ni bistveno več kot 70.000. Če  predpostavimo, da je število bralcev izven tega formalno izobrazbenega kroga približno […]